Nova formula za privatizacijo NLB

By | June 2, 2017

Vlada bi v danih okoliščinah morala razmisliti o povsem drugačnem načinu privatizacije NLB, podobnem tistemu iz privatizacijskega zakona iz leta 1992. To pomeni, da bi NLB le polovično privatizirala, drugo polovico pa ohranila v trajni državni lasti. Optimalna formula za privatizacijo bi v danih razmerah lahko bila naslednja: 50.1 % delnic NLB se prenese na […]

Vir: Jože P. Damijan Nova formula za privatizacijo NLB