In beseda je meso postala

By | June 3, 2017

Na svetu je živel deček, ki je bil drugačen od drugih ljudi. Tega se ni dalo videti na prvi pogled. Toda, ko je spregovoril, so ga prav vsi ljudje narobe razumeli. Katera koli beseda, ki jo je izrekel, je imela za ljudi okoli njega povsem drug pomen kot zanj. Kakor koli je ljudem pričel pojasnjevati svojo misel, še manj so ga razumeli. Še manj so vedeli, kaj je želel povedati.…

Vir: Pisanja In beseda je meso postala